10% RABATT
PÅ DITT FØRSTE KJØP!

Når du abonnerer på vårt nyhetsbrev vil du motta eksklusive rabattkoder, tips og annen god informasjon.

  Og du, ta det med ro. Vi hater spam like mye som deg, og vi kommer aldri til å selge informasjonen din til en tredjepart. Les mer om vår personvernpolicy her.

  Servicevilkår og betingelser

  1. Anvendelse av servicevilkår

  Salg av alle produkter (“Produkter) av Skanem (“Selger”) er underlagt kjøpers (“Kjøper”) samtykke av de generelle vilkårene og betingelsene (“Betingelsene”) eller servicevilkår og Selgers ordrebekreftelse utstedt til Kjøper. Selger motsetter seg herved enhver form for servicevilkår eller enhver form for annen kommunikasjon fra Kjøper som er motstridende, usammenhengende eller supplerende til Betingelsene.

  2. Teknisk informasjon og prøver

  Alle utsagn, teknisk informasjon og anbefalinger gjeldende produkter solgt av Selger er basert på tester som er ansett som pålitelige, men som ikke utgjør en garanti. Kjøper står selv ansvarlig for å selvstendig avgjøre, i forkant av bruk, om Produktet er egnet til Kjøpers formål.

  3. Levering

  Alle leveringsdatoer oppgitt er kun estimater og representerer ingen forpliktelse fra Selger overfor Kjøper.

  4. Variasjoner

  Små variasjoner i kvalitet, mengde, format, farge, styrke og/eller utførelse er ikke tilstrekkelig grunnlag for å avvise Produktene. Selgers kundeservice skal vurdere om leveransen avviker utover begrensningene fastsatt i ordrebetingelsene.

  5. Garanti og reklamasjon

  5.1 Selger garanterer, for perioden oppgitt i klausul

  5.2 under, at Produkter er fri for defekter i forhold til materiale og utførelse, slik at Produktene innfrir Selgers spesifikasjoner.

  5.2 Garantiperioden gjelder 14 dager fra produktet er mottatt.

  5.3 Kjøper skal inspisere Produktets kvalitet og kvantitet umiddelbart etter mottakelse. Klager vedrørende mengde og/eller visuelle defekter/feil/mangler på Produktet skal rapporteres til Selger innen 48 timer etter levering.

  5.4 Reklamasjoner/klager som gjelder ikke-visuelle defekter/feil/mangler på Produktet skal rapporteres til Selger umiddelbart etter at hendelsen inntreffer. Kjøper skal gi umiddelbar beskjed om denne type klager til Selger.

  5.5 Enhver reklamasjonsrett gjeldende defekter/feil/mangler på Produkt eller lignende som Kjøper måtte ha utløper etter at (i) perioden nevnt i punkt 5.3 og/eller (ii) garantiperioden nevnt i punkt 5.2 ovenfor.

  5.6 Skulle manglende overholdelse av Selgers garanti inntreffe innen nevnt periode i punkt 5.2 ovenfor skal Kjøperens eneste og ekslusive rettsmiddel, etter Selgers valg, enten helt eller delvis kreditere Kjøperen med kjøpesummen for de aktuelle Produktene, eller erstatte de aktuelle Produktene eller deler av disse.

  6. Erstatningsansvar

  6.1 Med forbehold om eventuelle begrensninger, eller unntak som er lovpålagt eller underlagt punkt 6.2 nedenfor, skal Selgers samlede ansvar overfor Kjøper, uansett om det foreligger uaktsomhet, kontraktsbrudd, uriktig fremstilling eller på en annen måte, ikke overstige prisen på det defekte/ikke bekreftede/skadede/ikke leverte Produktet som gir opphav til et slikt ansvar som bestemt av fakturert nettopris til Kjøper.

  6.2 Under ingen omstendigheter vil Selger være ansvarlig overfor Kjøper for direkte/indirekte/tilfeldige skader eller følgeskader. Dette inkluderer, uten begrensning, tap av forventet fortjeneste, frivillig arbeid, rykte eller tap av utgifter som følge av en tredjeparts krav.

  7. Force Majeure

  Selger skal ikke holdes ansvarlig for å innfri sine forpliktelser herunder noen periode hvor slik ytelse er forsinket eller forhindret ved Force Majeure. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, brann, flom, krig, mekanisk svikt, transportfeil, beslagleggelse, opprør, arbeidsulykker (inkludert, men ikke begrenset til, streik, demonstrasjoner, protester), innblanding fra enhver myndighet eller eventuelle årsaker eller forutsetninger utenfor selgers rimelige kontroll. Dette forutsetter at parten som ikke kan utføre eller følge opp en slik Force Majeure underretter den andre Parten til forsinkelsen om årsakene til denne.

  8. Elektronisk kommunikasjon

  Når du besøker ‘Labelize.com’ eller sender oss en epost kommuniserer du elektronisk med oss. Du samtykker til å motta elektronisk kommunikasjon fra oss. Vi vil kommunisere med deg via epost eller ved å poste innlegg på siden vår. Du aksepterer at alle servicevilkår, avtaler, meldinger, opplysninger og annen kommunikasjon vi sender deg innfrir ethvert lovmessige krav om skriftlig kommunikasjon.

  9. Opphavsrett

  Alt innhold inkludert på ‘Labelize.com’, som tekst, grafikk, logoer, knappikoner, bilder, lydfiler, digitale nedlastninger, kompilatorer og programvare tilhører ‘Skanem’ eller selskapets innholdsleverandører, og er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett. Samlingen av alt innhold på denne siden tilhører ‘Skanem’ eksklusivt med opphavsrett for denne samlingen av ‘Skanem’ og er beskyttet av internasjonal opphavsrettlov.

  10. Lisens og tilgang til nettsiden

  ‘Labelize.com’ gir deg begrenset lisens for å få tilgang til og personlig kunne bruke denne nettsiden. Dette medfører at du ikke kan laste ned (bortsett fra side caching), eller endre deler av siden, unntatt ved uttrykkelig samtykke fra ‘Labelize.com’. Denne lisensen inkluderer ikke videresalg eller kommersiell bruk av dette nettstedet eller dets innhold: enhver innsamling og bruk av produktoppføringer, beskrivelser eller priser: enhver avvikende bruk av dette nettstedet eller dets innhold: enhver nedlastning eller kopiering av kontoinformasjon til fordel for enhver annen kjøpmann: eller ved bruk av datautvinning, roboter eller lignende datainnsamling og ekstraksjonsverktøy. Denne siden, eller enhver del av denne siden, får ikke reproduseres, dupliseres, kopieres, selges, reselges, besøkes eller på noen måte utnyttes for ethvert kommersielt bruk uten at samtykke fra ‘Labelize.com’ foreligger. Enhver uautorisert bruk eller brudd på servicevilkår terminerer tillatelse eller lisens gitt av ‘Skanem’.

  11. Din medlemskonto

  Om du bruker denne nettsiden er du ansvarlig for å opprettholde konfedensialiteten knyttet til din brukerkonto, passord og for å begrense adgangen til din datamaskin. Du godtar å akseptere ansvaret for alle aktiviteter som måtte inntreffe under din konto eller passord. Om du er under 18 år kan du kun bruke nettsiden med tillatelse fra en forelder eller verge. ‘Skanem’ og dets sammarbeidspartnere forbeholder seg retten til å nekte tjenester, avslutte kontoer, fjerne eller redigere innhold, samt å kansellere orderer innenfor deres eget skjønn.

  12. Anmeldelser, kommentarer, eposter og annet innhold

  Besøkende kan poste anmeldelser, kommentarer og annet innhold, samt sende inn forslag, ideer, kommentarer, spørsmål og annen informasjon så lenge innholdet ikke er ulovlig, upassende, truende, æreskrenkende, krenker privatlivets fred, krenker immatrialretten eller på noen måte skader tredjeparter, samt er ufordelaktige og består av/eller inneholder programvarevirus, politisk propaganda, kommersiell reklame, kjedebrev, massebrev eller noen form for spam/søppelpost. Du kan ikke benytte deg av en falsk epost-adresse, utgi deg for å være noen andre eller misbruke andres identitet, eller på noen måte opptre villedende i forhold til opprinnelsen til et kort eller annet innhold. ‘Skanem’ forbeholder seg retten (men ikke plikten) til å fjerne eller redigere slikt innhold, men gjennomgår ikke regelmessig postet innhold. Om du poster innhold eller sender inn materiale, og med mindre noe annet blir oppgitt, innvilger du ‘Skanem’ og dets samarbeidspartnere en ueklusivt, godtgjørelsesfritt, evigvarende, uigjenkallelig rett til å bruke, reprodusere, modifisere, tilpasse, publisere, oversette, produsere derivate produkt, distrubuere og fremvise slikt innhold over hele verden i ethvert medie. Du innvilger ‘Skanem’ og dets samarbeidspartnere retten til å bruke navnet som du tildeler slikt innhold om de velger det.

  13. Bestillingsprosess

  13.1 Produkter –

  ‘Labelize.com’ tilbyr tilpassede produkter hvilket ergruppert som følgende –

  • Etikettdesign for produkter
  • Etikettdesign for arrangement
  • Etiketttyper for beholdere
  • Design din egen etikett

  ‘Labelize.com’ tilbyr også standardprodukter, herunder-

  • Nøytrale etiketter og relaterte produkter

  13.2 Bestilling –

  Tilpassede produkter (ref. 13.1) må lagres eller lastes opp etter instruksjoner på www.labelize.com. De må deretter legges til i handlekurven. Utilpassede produkter (ref. 13.1) vil legges direkte i handlekurven.

  Kjøper må gjennomgå alle artikler og ordredetaljer i handlekurven før de trykker “Fortsett til kasse”.

  Kjøper må oppgi korrekt frakt- og betalingsinformasjon, etterfulgt av korrekt og gyldig betalingsinformasjon. For å bekrefte ordren må Kjøper klikke “Gjennomfør kjøp”.

  13.3 Ordrebekreftelse –

  Ordren er bekreftet når Kjøper klikker “Gjennomfør kjøp”. Kjøper vil innen kort tid motta en bekreftelse per epost med ordredetaljer.

  Selger aksepterer ordren kun når betalingen er blitt godkjent og Selger har belastet betalingskortet.

  Alle ordrer er avhengige av tilgjengelighet, korrekte spesifikasjoner og betalingsbekreftelse. Selger vil kontakte Kjøper om problemer med ordrebekreftelsen skulle oppstå.

  13.4 Avbestilling –

  Det er ikke mulig å avbestille et spesialtilpasset produkt om ordrebehandlingen og forberedelsene til trykking har startet.

  13.5 Retur –

  Spesialtilpassede produkter kan ikke returneres. I tilfeller hvor produktet er defekt må Kjøper kontakte kundeservice innen 14 dager etter å ha mottatt produktet. Selger vil da evaluere situasjonen i det enkelte tilfellet og avgjøre videre handling.

  14. Gjeldende lov/kompetent domstol

  14.1 Alle ordrer og salgsavtaler mellom Selger og Kjøper skal være styrt av, konstruert og tolket i henhold til gjeldende lovverk i det landet hvor Selger er registrert.

  14.2 Eventuelle uoverstemmelser som skyldes, eller oppstår i sammenheng med, ethvert salg eller avtale mellom Selger og Kjøper skal føres for en kompetent domstol i det landet hvor Selger er registrert. Uavhengig av foregående setning kan Selger etter eget skjønn velge å føre enhver slik uoverensstemmelse for, eller sende inn et krav til, en kompetent domstol i henhold til gjeldende lovverk i det landet hvor Selger er registrert.

  15. Gjeldende språk

  Disse betingelsene er skrevet ut i fra, og er styrt av, den engelskspråklige versjonen. Enhver annen språklig versjon av disse servicevilkår og betingelser er kun for bekvemmelighet og oversettingsformål.